Foto galeri

VİNCENT WİLLEM VAN GOGH: Yaşamın Son İki Yılı

860 yağlı boya tablonun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması üretti ve bunların çoğu yaşamının son iki yılında yaptı.

GEÇMİŞTE KALMAK: Bataklık Arapları

Şatt-'ül Arap nehri bataklık alanlarda yaşayan Şiiler, Bataklık Arapları

ENVER PAŞA

Enver Paşa'nın Trablusgarp Savaşı esnasında çekilmiş bir fotoğrafı.

Joseph ve Magda Goebbels

Joseph ve Magda Goebbels’in düğününden bir kare.

Notre Dame Katedrali

Notre Dame Katedrali 1334 yılından beri ayaktaydı. Fransız Gotik Mimarisinin en önemli yapılarındandı. ,