Felsefe

Platonun Ünlü Mağara Alegorisi

Bir mağaranın içinde, dışarıdan gelen ışığa arkalarına dönük olarak ömürlerini geçirmiş olan insanların tek gördükleri önlerine vuran hayvan,insan ve nesne gölgeleridir.

PLATON DEVLET KİTABINDAN: Yüzük Hikayesi

Ahlâk oynamak zorunda olduğumuz çok gelişmiş, ince bir oyun, toplumda yaşamak için ödediğimiz bir fiyattır.

ÖLÜM ÖZGÜRLÜKTÜR: Sokratesin İdamı

Sokrates’in Ölümü, adlı eser,Fransız ressam Jacques-Louis David’in 1787

MERHAMET: Nietzsche

Merhamet, İnsana ait özellik iken insan tarafından terk edildi.

ÜÇLÜ FİLTRE TESTİ: Bilgi mi, dedikodu mu

Bir kişi duyduğu şeyleri bize aktarmak istediğinde, bilgiye duyulan ihtiyaçtan çok, temelsiz meraktan kaynaklanıyor.