TÜRK KÜLTÜRÜ: Damıtılmış Kültürünü Terk Etmenin Acizliği

İbn Fadlan'ın bu seyahatnamede Türkler hakkında yazdıklarına

“… Bu dağdan geçtikten sonra oğuzlar diye bilinen bir Türk kabilesinin bulunduğu yere ulaştık. Onlar, kıl çadırlarda oturan ve konup göçen Yörüklerdi. Göçebelerde âdet olduğu gibi, sık sık yer değiştirdikleri için yer yer onlara ait çadırlar görülüyordu. Çok güç şartlar altında yaşıyorlardı.

Bunlar yolunu kaybetmiş eşekler gibidirler. Bir dine inanmazlar, işlerinde akıllarına başvururlar. Hiçbir şeye ibadet etmezler. Aksine büyüklerine rab derler. İçlerinden biri reisine bir şey danışırsa, ona ‘ey rabbim, bu hususta ne yapayım?’ der.

Yorumlar
Lütfen Yorum Bırakın