SÜMERLER: İLK ŞEHİR PLANI

Günümüzden yaklaşık 3500 sene önce bir Sumerli eline bir parça kil alarak 18×21 cm. boyutlarında bir levha haline getirmiş ve üzerine Nippur şehrinin planını çizmiştir. Üstte bulunan tabletin resminde de görüleceği üzere, planda şehrin içinden ve dışından geçen nehirler, kanallar, surlar, surlarda bulunan kapılar, önemli mabetler ve şehir parkı çizilmiştir. Bu planı yapan haritacı yanlarına isimlerini de yazmayı unutmamıştır.

Bu planın Nippur şehrine ait olduğu tabletin tam ortasında yazılıdır. Ayrıca kazılardan çıkan diğer belgelerde aynı isim görülmektedir. Bir diğer kanıt ise kazılarda orta çıkan şehir bu plana uymaktadır. Bu tablet Almanya’nın Jena şehrinde bulunan Friedrich Schiller Üniversitesi’nin Hillprecht koleksiyonunda bulunmaktadır.

Zihin Kütüphanesi
Yorumlar
Lütfen Yorum Bırakın