İNSANDA DOĞAL SELEKSİYON TERSİNE İŞLEDİ

Anatomisini 200.000 yıl önce Afrika’da tamamlayan ve günümüze yakın modern davranışlarına 50.000 yıl önce kavuşan insan, beyin olarak aynı hızla everilseydi şu anda galaksiler arasında rahatça seyahat ediyorduk.

Bilim ve sanatla uğraşanlar hayat boyu cabası doğayı anlamak, düşünmek, aklın yolunu bulmak oldu. Aşkı bulsalar da ya kendini ifade edemediler ya da yeterince zaman ayırmadılar. Tüm bunların dışında bir ömür onlar için kısa sürdü.

Sadece engizisyon mahkemelerinde 50.000 aydın, düşünür, filozof yakıldı. Soyları devam etmedi. 2000 yılında papa, binyıl kutlamalarını fırsat bilerek, başta büyük bilim adamları olmak üzere, bir zamanlar din adına gerçekleştirilen bu uygulamalardan dolayı özür diledi. Bu davranış bilim adamlarını öldüren ırkın devamı olan topluluk tarafından özür büyük içtenlikle kabul edildi

paleotik çağ'dan itibaren son 40.000 sene bağnazlığı eleştiren, bilimi savunan, eşitliği, özgürlüğü savunan 143.000.000 insan öldürüldü, hiç birisinin soyu devam etmedi. Soyları devam etseydi bugün dünya nüfusunun %35'i üstün zekâlı olacaktı. Endülüs, Bağdat ve İskenderiye kütüphaneleri yanmamış, bilimi destekleyenler de öldürülmemiş olacaktı.

Yorumlar
Lütfen Yorum Bırakın