ERABUS: ATEŞ VE BUZ

Erebus, Yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan biridir. Kaos`un ürettiği tanrı, karanlığın temsilcisidir. Nyks`in kardeşi olan Erebus, tek başına Aether`i, Nyks`le ise Hemera, Moros, Kharon, Eros ve Keres`in babasıdır.

Sonraki dönemde ortaya çıkan efsanelerde Erebus çoğu zaman Hades`in bir bölümü olarak tasvir edilmiştir. Erebus`u yer altı dünyasında ruhların ölür ölmez geçtikleri bölüm olarak tasvir eder. Yer altı dünyasının diğer kısmını ise titanların da hapsedildiği Tartarus olarak tasvir ederlerdi.

Yorumlar
Lütfen Yorum Bırakın